Historia Koła

Pierwsze zebranie założycieli Koła Łowieckiego w Bieruniu Starym odbyło się 8 kwietnia 1946 roku.

Członkami założycielami byli:

 • Andrzej Buchacz,
 • Konrad Fabian,
 • Paweł Godzik,
 • ks. Paweł Jaskułka,
 • Walenty Knopek,
 • Adam Mizerski,
 • dr Wiktor Załachowski,
 • inż. Bronisław Zieliński,
 • Józef Żołneczko.

Powołano wtedy pierwszy Zarząd w składzie:

Prezes: dr Wiktor Załęchowski
Sekretarz: Walenty Knopek
Skarbnik: Konrad Fabian

Zarząd opracował statut Kółka Łowieckiego Polskiego Związku Łowieckiego w Bieruniu Starym, który został zatwierdzony na zebraniu 18 listopada 1946 roku. 11 Marca 1947 roku koło zostało zarejestrowane w Starostwie w Pszczynie.

W tym czasie koło liczyło 20 członków:

 • Błaszczyk Jan,
 • Buchacz Andrzej,
 • Czardybon Jan,
 • Fabian Konrad,
 • Godzik Paweł,
 • Karkoszka Franciszek,
 • Knopek Walenty,
 • Kolonko Teodor,
 • Krzystolik Alojzy,
 • Mikołasz Konstanty,
 • Mizerski Adam,
 • Noilic Feliks,
 • Pawliczek Karol,
 • Piaskowik Wilhelm,
 • Spyra Konrad,
 • Tomanek Jak,
 • Załachowski Wiktor,
 • Smuda Józef,
 • Zieliński Bronisław,
 • Żołneczko Józef.

12 kwietnia 1949 roku przyjęto nową nazwę Koło Łowieckie Łabędź w Bieruniu Starym.
Od tego też czasu oficjalnie datuje się powstanie naszego koła.

Na terenie koła występowała początkowo licznie zwierzyna drobna, szczególnie zające i kuropatwy oraz niewielka ilość sarny. Dziki pojawiały się sporadycznie. Atrakcją łowiska było występowanie tokowisk cietrzewi bezpowrotnie utracone w trakcje eksploatacji piasku.

Od 1956 roku koło prenumeruje dla swoich członków Łowca Polskiego.

W latach 60 zapoczątkowano hodowlę bażantów. Corocznie zasilano łowisko bażantami.

z hodowli w ilości około 100 sztuk. Pozyskiwano wtedy około 560 zajęcy, 470 kuropatw, 130 bażantów, 10 cietrzewi i 32 lisy. Od tego czasu datuje się postępująca degradacja środowiska typowa dla śląska, w związku z licznymi inwestycjami kurczy się stale powierzchnia użytkowa łowiska. Pomimo tych trudności myśliwi z Łabędzia intensywnie gospodarują na powierzonym im terenie, utrzymują wysokie stany zwierzyny drobnej.

W 1967 roku koło wybudowało własną strzelnicę do rzutków na Sosnowej Górce w Bieruniu Starym., gdzie przed sezonem polował przeprowadzano kontrolne strzelanie i szkolenie.

Lata 70 to dalszy wzrost pogłowia zwierzyny drobnej a w związku z tym koło przywiązywało zasadniczą uwagę do skutecznego dokarmiania zwierzyny w okresach zimowych i ochrony łowiska przed szkodnikami. Stale rośnie pogłowie saren. Największe pozyskania zwierzyny drobnej przypadają na lata 1973 do 1977. Pozyskiwano wtedy około 330 do 540 zajęcy, 350 do 430 bażantów, 360 do 460 kuropatw. Odławiano żywe zające w latach od 1968 do 1999 roku średnio po około 50 sztuk a bywało i 159 sztuk.

 

Od 1994 roku notuje się spadek zwierzyny drobnej, rośnie jednak pogłowie sarny. Od lat 90 pozyskanie kształtuje się na poziomie 40 sztuk saren i 6 dzików.

W 1992 roku powołano komitet fundacji sztandaru koła pod przewodnictwem głównego inicjatora Bronisława Heroka. W 1993 roku w trakcie uroczystych obchodów 70-lecia PZŁ w Pszczynie sztandar został poświęcony przez biskupa Biernackiego. W 1995 roku w czasie obchodów 75-lecia Śląskiego Towarzystwa Łowieckiego w Pszczynie sztandar koła został udekorowany przez prezesa NRŁ Alfreda Hałasę złotą odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Katowickiego. Sztandar koła został udekorowany Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w trakcie obchodów 80-lecia PZŁ.

Koło poza działalnością łowiecką bierze udział w różnych akcjach organizowanych przez władze terenowe i ALP np.: na ratunek lasom, sprzątanie świata, udział w dożynkach regionalnych, zalesianie na wyznaczonych terenach. Organizowano też liczne zabawy myśliwskie z loteriami fantowymi, które cieszyły się popularnością wśród sympatyków myśliwskich. Organizujemy Hubertowskie Msze Polowe przy domku myśliwskim Błędówka przy licznym udziale miejscowej ludności i zaproszonych gości. Koło przywiązuje dużą uwagę do współpracy ze szkolnymi organizacjami LOP. Przodował w tym nieżyjący już Zenon Adamik. Organizował spotkania z młodzieżą poświęcone tematyce ochrony przyrody i ekologii. Organizował zbiórki żołędzi i innej karmy na wspólne zimowe dokarmianie zwierzyny. Wyróżniające się szkoły są nagradzane zakupem książek o tematyce przyrodniczej do biblioteki gabinetów biologicznych.

Od 2000 roku wpuszczano kuropatwy a nastąpnie zające przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego. Pogłowie bażantów dzięki staraniom myśliwych utrzymuje się na wysokim poziomie pozwalającym na pozyskanie ok. 500 kogutów. Właściwa gospodarka pozwala na pozyskanie sarny w granicach 70 sztuk rocznie. Okresowo łowisko odwiedzają jelenie w ilości kilkunastu sztuk. Problemem ostatnich lat są dziki, czyniące znaczne szkody. Nawet wysokie ich pozyskanie (około 50 sztuk) przy niskich cenach skupu nie kompensuje strat.

W 2009 roku obchodziliśmy 60-lecie istnienia koła, które zostało wtedy odznaczone Złotem.

Koło Łowieckie „Łabędź” w Bieruniu

43-150 Bieruń, ul. Barańcowa 27
skr. pocz. 19

Adres korespondencyjny:
43-144 Lędziny, ul. Poprzeczna 2